13-18 Οκτώβριος 2021

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά)  και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργανώνουν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια (datathons) με αντικείμενο την κατασκευή, τεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων μέσω της Υποδομής CLARIN:EL. Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, έχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής:

CLARIN:EL Datathon 2021 (I) - Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00  

CLARIN:EL Datathon 2021 (ΙΙ) - Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00 


Τα datathons απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να πειραματιστούν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία, στην τεκμηρίωση, στο διαμοιρασμό και στην επεξεργασία των δικών τους γλωσσικών δεδομένων μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους γλωσσικά δεδομένα (σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές), τα οποία και θα χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια της συμμετοχής τους στις παρακάτω εργασίες των εξειδικευμένων εργαστηρίων (datathons):

  1. Δημιουργία και τεκμηρίωση γλωσσικών δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων CLARIN:EL (CLARIN:EL Editor).
  2. Επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του CLARIN:EL που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα, με στόχο την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος.

Η συμμετοχή στα CLARIN:EL Datathons είναι δωρεάν. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και ορίζεται στα 20 άτομα ανά εργαστήριο. Για το λόγο αυτό, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 επιλέγοντας παρακάτω τον σύνδεσμο με την ημέρα κατά την οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.
 
Αίτηση συμμετοχής στο CLARIN:EL Datathon 2021 (I) – 13/10
Αίτηση συμμετοχής στο CLARIN:EL Datathon 2021 (II) – 18/10
 
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.