Το Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση για την Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών CLARIN:EL στο Κτίριο των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχειονομίας στην Κέρκυρα.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν η Υποδομή και η λειτουργία της, τεχνικά και νομικά ζητήματα διαμοιρασμού πόρων, καθώς και η συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Υποδομή.