Το Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση για την Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών CLARIN:EL στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν η Υποδομή και η λειτουργία της, τεχνικά και νομικά ζητήματα διαμοιρασμού πόρων, καθώς και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Υποδομή.