Το Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση για την Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών CLARIN:EL στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε παρουσίαση της ελληνικής Υποδομής CLARIN:EL καθώς και της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC από τον υπεύθυνο κ. Σ. Πιπερίδη (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά). Στη συνέχεια, η υπεύθυνη εκ μέρους του ΑΠΘ, δρ. Τ. Δημητρούλια και ο υπεύθυνος εκ μέρους του ΚΕΓ, Δρ. Β. Βασιλειάδης, παρουσίασαν αντίστοιχα τη συμμετοχή των οργανισμών στην Υποδομή. Τέλος, η κ. Μ. Γαβριηλίδου (ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά) παρουσίασε τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που άπτονται της Υποδομής και της διάθεσης Γλωσσικών πόρων.