Το Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση για την Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών CLARIN:EL στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε η ελληνική Υποδομή CLARIN:EL καθώς και η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC από τον υπεύθυνο κ. Σ. Πιπερίδη (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά). Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος εκ μέρους του ΕΚΠΑ, δρ. Δ. Γούτσος, παρουσίασε τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην Υποδομή. Τέλος, η κ. Μ. Γαβριηλίδου (ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά) παρουσίασε τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που άπτονται της Υποδομής και της διάθεσης Γλωσσικών πόρων.