19-23 Σεπτέμβριος 2022
Βερολίνο, Γερμανία

Το 11ο Φθινοπωρινό Σχολείο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας της Γερμανικής Γλωσσολογικής Εταιρείας DGfS θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Το Σχολείο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας (IdSL) του Πανεπιστημίου Χούμπολτ (Humboldt) του Βερολίνου και το Ερευνητικό Κέντρο Γενικής Γλωσσολογίας Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS).

Το Φθινοπωρινό Σχολείο του DGfs πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με νέες τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου εδώ.