04-06 Σεπτέμβριος 2024
Βερολίνο, Γερμανία

Το PARADISEC και το ELAR διοργανώνουν στις 4 - 6 Σεπτεμβρίου 2024 στο Βερολίνο της Γερμανίας το Συνέδριο Language Documentation and Archiving.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα για να παρουσιάσουν τη δουλειά και την έρευνά τους καθώς και να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους γνωρίζοντας νέες προσεγγίσεις και μεθόδους για την τεκμηρίωση, διατήρηση και πρόσβαση σε πρωτογενή αρχεία.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 1 Απριλίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.