03 Ιούλιος 2021

Το 5ο Συμπόσιο για τις Εφαρμογές των Σωμάτων Κειμένων στην Λεξικογραμματική - Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr 2021) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 διαδικτυακά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του Συμποσίου, τη συμμετοχή σας σε αυτό καθώς και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2021