07-08 Ιούλιος 2023

Το Ετήσιο Συμπόσιο για τις Εφαρμογές των Σωμάτων Κειμένων στην Λεξικογραμματική - Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr 2023) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 διαδικτυακά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του Συμποσίου, τη συμμετοχή σας σε αυτό καθώς και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Απριλίου 2023