05-06 Ιούλιος 2024

Το Ετήσιο Συμπόσιο για τις Εφαρμογές των Σωμάτων Κειμένων στην Λεξικογραμματική - Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr 2024) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουλίου 2024 διαδικτυακά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του Συμποσίου, τη συμμετοχή σας σε αυτό καθώς και την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Απριλίου 2024