Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), μέλος της Ερευνητικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL ήδη από το 2018, συμμετέχει στη διεθνή έρευνα: "Η ευημερία των φοιτητών στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19".

H έρευνα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και αφορά φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Στην έρευνα συμμετέχουν 25 Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ο Καναδάς, το Ισραήλ, η Ν.Αφρική και η Β.Αμερική.

Η έξαρση του COVID-19 είχε τεράστια επίδραση στη ζωή των φοιτητών και φοιτητριών. Ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών και εξετάσεις αναδιοργανώθηκαν, φοιτητικές δραστηριότητες ματαιώθηκαν και πολλοί εργαζόμενοι φοιτητές σταμάτησαν να δουλεύουν.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) επιδιώκει να κατανοήσει την επίδραση του COVID-19 στη φοιτητική ζωή.

Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια στην εποχή του COVID-19; Πάρε κι εσύ μέρος στην έρευνα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη διεθνή έρευνα μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.