07-09 Μάρτιος 2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο TRIPLE (Transforming Research Innovative Practices for Linked Interdisciplinary Exploration), διοργανώνει το 2ο διαδικτυακό Hackathon στις 7-9 Μαρτίου 2023, ένα ιδιαίτερο διαδικτυακό εργαστήριο, που απευθύνεται σε προγραμματιστές αλλά και σε επιστήμονες από άλλους κλάδους.

Οι συμμετέχοντες στο GoTriple Hackathon, χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό (API, Application Programming Interface) της πλατφόρμας GoTriple , θα εργαστούν για τη δημιουργία νέων εφαρμογών βασισμένες σε οποιαδήποτε ιδέα θα χρησιμοποιήσει τα APIs της πλατφόρμας με δημιουργικό τρόπο. H GoTriple είναι μια πολυγλωσσική πλατφόρμα αναζήτησης περιεχομένου (επιστημονικό υλικό, προφίλ ερευνητών, ερευνητικά έργα) στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Hackathon απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων και σε επιστήμονες πληροφορικής που ενδιαφέρονται να εργαστούν με API και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές στο πλαίσιο του Hackathon. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στο GoTriple Hackathon θα σχηματίσουν ομάδες αποτελούμενες από 3-6 άτομα. Ιδιαίτερα συστήνεται στους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τις δικές τους ομάδες πριν την έναρξη του Hackathon. Κάθε ομάδα θα επιλέξει την ιδέα πάνω στην οποία θα εργαστεί. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες καθώς και το link της σύνδεσης στο TEAMS μία ημέρα πριν την έναρξη του Hackathon, στις 6 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο GoTriple Hackathon, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ, έως τις 5 Μαρτίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαδικτυακό GoTriple Hackathon μπορείτε να βρείτε εδώ.