Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών "ΨΗΦΙΣ" της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ δημιουργήθηκε το 2016 από τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ως ένας διεπιστημονικός και συνεργατικός χώρος ανταλλαγών, εκπαίδευσης και δημιουργίας στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών που γνωρίζει σήμερα ραγδαία ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ορίζονται ως ένα σημείο συνάντησης και επεξεργασίας μεθοδολογιών και ευρετικών εργαλείων με έμφαση στη συλλογικότητα για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας, ανοιχτής, φιλόξενης, πολύγλωσσης και πολυεπιστημονικής κοινότητας πρακτικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες  (ΑΚΕ) και τις Τέχνες.

Αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών ψηφιακών προσεγγίσεων στα ερευνητικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με Τμήματα, Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών "ΨΗΦΙΣ" μπορείτε να βρείτε εδώ.