Στο πλαίσιο του enetCollect COST Action - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, πραγματοποιείται έρευνα γύρω από τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών

Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως τις 15 Ιουλίου 2020. Το ερωτηματολόγιο είναι στα Αγγλικά και για τη συμπλήρωσή του δε θα χρειαστεί να αφιερώσετε περισσότερο από μερικά λεπτά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα και να πάρετε μέρος σε αυτή εδώ.