Στο πλαίσιο του enetCollect COST Action - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, πραγματοποιείται έρευνα γύρω από τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών

Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως τις 15 Ιουλίου 2020. Το ερωτηματολόγιο είναι στα Αγγλικά και η για τη συμπλήρωσή του δε θα χρειαστεί να αφιερώσετε περισσότερο από μερικά λεπτά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα και να πάρετε μέρος σε αυτή εδώ.