Η Ερευνητική Υποδομή Språkbanken Text διοργανώνει την Τρίτη 14 Μαΐου ερευνητικό σεμινάριο με θέμα την ελληνική υποδομή γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών CLARIN:EL. Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κα Κανέλλα Πουλή, Υπολογιστική Γλωσσολόγος στο ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά και Επιστημονική συνεργάτιδα της ομάδας του CLARIN:EL, η οποία θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο: CLARIN:EL, Datasets, Services and much more!