30 Αύγουστος-04 Σεπτέμβριος 2024
Αθήνα, Ελλάδα

Το Εργαστήριο Προηγμένης Ανάλυσης και Αναγνώρισης Κοινοβουλευτικών Σωμάτων (ARPC: Advanced Analysis and Recognition of Parliamentary Corpora) θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου ICDAR 2024 μεταξύ 30 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2024 στην Αθήνα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να τονίσει την όλο και μεγαλύτερη σημασία της χρήσης προηγμένων μεθόδων και εργαλείων αναγνώρισης και ανάλυσης για την αποκωδικοποίηση της πολυπλοκότητας των νομοθετικών και διοικητικών εγγράφων κοινοβουλευτικής προέλευσης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 1 Φεβρουαρίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.