18-21 Ιούνιος 2024
Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Ιουνίου 2024 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και θα είναι αφιερωμένη στο θέμα των ροών εργασίας: "Ψηφιακές μέθοδοι για αναπαραγώγιμες ερευνητικές πρακτικές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες".

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και η υποβολή προτάσεων συμμετοχής έχει ήδη ξεκινήσει. Επιθυμητές είναι εισηγήσεις που διερευνούν, αξιολογούν, αναλύουν και ενσωματώνουν τις προκλήσεις του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της τεκμηρίωσης και του διαμοιρασμού ψηφιακά υποστηριζόμενων ροών εργασίας στο πλαίσιο της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, από τεχνικής, μεθοδολογικής ή εννοιολογικής άποψης ή από πλευράς υποδομών.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 4 Φεβρουαρίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.