Από τον Νοέμβριο του 2018, η Ισλανδία συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies. Η ισλανδική κοινοπραξία θα συσταθεί επίσημα τον Ιανουάριο του 2019 με τον Καθηγητή Eiríkur Rögnvaldsson να έχει ήδη οριστεί Εθνικός συντονιστής για την Ισλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.