26-27 Σεπτέμβριος 2023
Βιέννη, Αυστρία

To Αυστριακό Κέντρο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ACDH-CH) και η Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών διοργανώνουν στις 26 με 27 Σεπτεμβρίου 2023 διεπιστημονικό συνέδριο και εργαστήριο με τίτλο "Life Narrative and the Digital 2023".

Στόχος του συνεδρίου και εργαστηρίου παράλληλα είναι να συγκεντρώσει επιστήμονες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους και κοινότητες ανεξαρτήτως σταδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες, τις χρήσεις και τις προκλήσεις των ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών για την αυτο/βιογραφική έρευνα και πρακτική. Ορισμένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

  • Με ποιους τρόπους μπορούν οι ψηφιακές μέθοδοι και τεχνολογίες να βοηθήσουν στη μελέτη και ανάλυση βιογραφικών δεδομένων; 
  • Πώς μπορούν τα ψηφιακά μέσα να μας βοηθήσουν να επινοήσουμε καινοτόμες οδούς για την αναπαράσταση της ζωής ιστορικών ατόμων; (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες) 
  • Σε ποιο βαθμό οι ψηφιακές μορφές αφήγησης της ζωής συνδέονται με τις νέες τάσεις στην αυτο/βιογραφική επιστήμη και πρακτική; (π.χ. μεταβιογραφία, σχεσιακή βιογραφία, μελέτες προσώπων, ομαδική βιογραφία, βιογραφία αντικειμένων κ.λπ.) 
  • Πώς αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα και το ζήτημα της ποιότητας των δεδομένων στην ψηφιακή αναπαράσταση βιογραφικών δεδομένων; 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 26 Μαΐου 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.