Από την 1η Μαΐου του 2019, η Κύπρος συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των μελών στα 21

Τη χώρα εκπροσωπεί το Ερευνητικό Εργαστήριο για την Ψηφιακή Κληρονομιά (DHRLab) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, με τον Μαρίνο Ιωαννίδη να έχει οριστεί Εθνικός συντονιστής για την Κύπρο και τον Robert S. Davies Αναπληρωτή Εθνικό Συντονιστή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.