12-15 Σεπτέμβριος 2023
Βιέννη, Αυστρία

Το 4ο κατά σειρά συνέδριο "Language, Data and Knowledge - LDK 2023" θα διεξαχθεί στις 12 - 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην Βιέννη, Αυστρία.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με την ανάκτηση, συλλογή, επεξεργασία και χρήση γλωσσικών δεδομένων στο πλαίσιο της επιστήμης των δεδομένων (Data Science) και των εφαρμογών που βασίζονται σε γνωσιακές βάσεις (Knowledge-based Applications). 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 10 Μαρτίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.