Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, από τις 12:00 έως τις 17:00μ.μ., δε θα είναι δυνατή η σύνδεση με την Υποδομή CLARIN:EL, λόγω εργασιών αναβάθμισης του δικτύου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.