Στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των χρηστών και με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών του, το CLARIN:EL προσφέρει ήδη από το καλοκαίρι του 2023 σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων επεξεργασίας που προκύπτουν από το σύνολο των πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών της υποδομής και σε μορφότυπο CSV.

Το νέο μορφότυπο που προσφέρεται έχει ως στόχο να κάνει πιο εύκολη και φιλική για τους χρήστες την οπτικοποίηση των αποτελέσματων επεξεργασίας.

Τα Comma Separated Values (CSV) αρχεία είναι αρκετά απλά στη μορφή τους. Περιλαμβάνουν δεδομένα είτε αριθμητικά είτε κειμενικά που διαχωρίζονται με κόμματα και χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων. Αποτελούν έναν απλό και αποδοτικό τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας μεγάλης ποσότητας δεδομένων καθώς αντίθετα με άλλες μορφές αρχείων, όπως το Excel ή το XML, τα αρχεία CSV δεν περιέχουν καμία μορφοποίηση ή διάταξη. Αυτό τα καθιστά εύκολα αναγνώσιμα και επεξεργάσιμα από υπολογιστικά προγράμματα. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των αρχείων CSV είναι η συμβατότητά τους. Συγκεκριμένα, τα αρχεία αυτού του τύπου είναι συμβατά με μία ευρεία γκάμα εφαρμογών λογισμικού, όπως το Microsoft Excel, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως το MySQL και γλωσσών προγραμματισμού όπως η Python και η R. Αυτό καθιστά το CSV μια ευέλικτη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες πλατφόρμες και τεχνολογίες.

Επισκεφθείτε τη σελίδα των υπηρεσιών επεξεργασίας CLARIN:EL εδώ, επιλέξτε ανάμεσα σε συνολικά 22 υπηρεσίες Γλωσσικής Τεχνολογίας για τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα πορτογαλικά και ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο μορφότυπο αποτελεσμάτων!