Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα των γλωσσικών δεδομένων του παγκόσμιου ιστού Nexus Linguarum σας καλεί να συμμετάσχετε στα Short-Time Scientific Missions (STSMs) καταθέτοντας την πρότασή σας μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021

Τα Short Term Scientific Missions (STSMs) αφορούν την ανταλλαγή επισκέψεων ερευνητών που συμμετέχουν στα COST Actions και έχουν ως στόχο την υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών, την ενίσχυση των υπαρχόντων δικτύων καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια δράση COST.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Nexus Linguarum και τη συμμετοχή σας στα STSMs εδώ και εδώ.