25-26 Οκτώβριος 2024
Ρεν, Γαλλία

Το Εργαστήριο NLP4CALL 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο της Ρεν στην Γαλλία.

Παρουσιάσεις δημοσιεύσεων, poster αλλά και συνεδρίες αφιερωμένες σε demo θα πραγματοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή του NLP4CALL 2024  προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τελευταίων εξελίξεων του τομέα. Η σειρά εργαστηρίων NLP4CALL συγκεντρώνει ερευνητές που ασχολούνται με την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Ομιλίας σε συστήματα CALL, διερευνώντας τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2024

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.