Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ιδρυματικό αποθετήριο που δημιουργήθηκε για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα διευρύνει τους πόρους του δικτύου με ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα με γλωσσικά δεδομένα, τεχνολογίες και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του αποθετηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο CLARIN:EL έχουν ολοκληρωθεί. Επιστημονικός Υπεύθυνος του αποθετηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ο Ίων (Ιωάννης) Ανδρουτσόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο CLARIN:EL απαριθμεί 13 μέλη (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) και βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των μελών του και παράλληλα εμπλουτισμού των αποθετηρίων που φιλοξενεί. Στα άμεσα σχέδια του δικτύου CLARIN:EL είναι η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο CLARIN ERIC, το οποίο παρέχει μεταδεδομένα και υπηρεσίες σε περισσότερα από 130 μέλη-φορείς από 18 χώρες.