Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το ιδρυματικό αποθετήριο που δημιουργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα διευρύνει τους πόρους του δικτύου με ψηφιακό γλωσσικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα με γλωσσικούς πόρους, τεχνολογίες και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο CLARIN:EL έχουν ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL εδώ. Επιστημονικός και Τεχνικός Υπεύθυνος του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ο Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο CLARIN:EL απαριθμεί 12 μέλη (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) και βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των μελών του και παράλληλα εμπλουτισμού των αποθετηρίων που φιλοξενεί. Στα άμεσα σχέδια του δικτύου CLARIN:EL είναι η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο CLARIN ERIC, το οποίο παρέχει μεταδεδομένα και υπηρεσίες σε περισσότερα από 130 μέλη-φορείς από 18 χώρες.