Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το ιδρυματικό αποθετήριο που δημιουργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα διευρύνει τους πόρους του δικτύου με γλωσσικούς πόρους και πιο συγκεκριμένα ψηφιακές συλλογές και σώματα κειμένων που έχουν δημιουργηθεί από μέλη του πανεπιστημίου, αλλά και εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο CLARIN:EL έχουν ολοκληρωθεί. Επιστημονικός Υπεύθυνος του αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η Γεωργία Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο CLARIN:EL απαριθμεί 15 μέλη (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) και βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των μελών του και παράλληλα εμπλουτισμού των αποθετηρίων που φιλοξενεί.