20 Μάιος 2024
Τορίνο, Ιταλία

Το 4ο κατά σειρά Εργαστήριο ParlaCLARIN με θέμα τη δημιουργία, την ανάλυση και την αύξηση της προσβασιμότητας των κοινοβουλευτικών σωμάτων κειμένων θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2024 στο Τορίνο της Ιταλίας στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου LREC-COLING 2024.

Τα κοινοβουλευτικά δεδομένα αποτελούν μία σημαντική πηγή πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα καθώς και σε δεδομένα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη προσβάσιμων, ολοκληρωμένων και σωστά επισημειωμένων κοινοβουλευτικών σωμάτων είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνία της πληροφορίας, καθώς τα εν λόγω σώματα κειμένων βοηθούν τους επιστήμονες και τους ερευνητές δημοσιογράφους να εξακριβώσουν πληροφορία σχετικά με κοινωνικοπολιτικά θέματα και να ενημερώσουν τους πολίτες αναφορικά με τάσεις και στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Από ερευνητικής άποψης, τα κοινοβουλευτικά σώματα κειμένων αποτελούν βασικό πόρο για μια σειρά από κλάδους των ψηφιακών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως η πολιτική επιστήμη, η κοινωνιολογία, η ιστορία και η (κοινωνιο)γλωσσολογία. 

Το 4ο Εργαστήριο Parla CLARIN αποτελεί συνέχεια των διοργανώσεων του 2018, του 2020 και του 2022 που πραγματοποιήθηκαν στα αντίστοιχα συνέδρια LREC και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή προγραμματιστές, επιμελητές δεδομένων και ερευνητές από διάφορους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των οποίων τα ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από τα εξής θέματα:

  • Συγκέντρωση, επισημείωση, οπτικοποίηση και αξιοποίηση ιστορικών ή σύγχρονων κοινοβουλευτικών γραπτών ή ηχητικών αρχείων
  • Εναρμόνιση των υφιστάμενων πολύγλωσσων κοινοβουλευτικών πόρων, που περιέχουν είτε συγχρονικά είτε διαχρονικά δεδομένα ή και τα δύο
  • Σύνδεση ή σύγκριση κοινοβουλευτικών αρχείων με άλλα σύνολα δεδομένων πολιτικού λόγου, όπως προεκλογικά προγράμματα κομμάτων, πολιτικές ομιλίες, συζητήσεις πολιτικών εκστρατειών και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με άλλες πηγές δομημένης γνώσης, όπως επίσημες οντολογίες και σύνολα δεδομένων LOD (ιδίως για την περιγραφή ομιλητών, πολιτικών κομμάτων κ.λπ.)
  • Εμπλουτισμός των κοινοβουλευτικών δεδομένων (π.χ. με επισημείωση συναισθήματος, με το πολιτικό προφίλ των ομιλητών κ.λπ.)
  • Μηχανική μετάφραση των κοινοβουλευτικών δεδομένων
  • Εξόρυξη επιχειρημάτων από κοινοβουλευτικές συζητήσεις

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Φεβρουαρίου 2024

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο ParlaCLARIN IV και την υποβολή προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.