Είστε ερευνητής, καθηγητής, εκπαιδευτικός ή φοιτητής; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ερευνητικές υποδομές, τις έννοιες της διαλειτουργικότητας και της βιωσιμότητας αλλά και τις προκλήσεις τεχνικού και διαχειριστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης και συντήρησης μίας υποδομής; Ασχολείστε με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και θα σας ενδιέφεραν πιθανές συνεργασίες σε δραστηριότητες έρευνας του τομέα σας;

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα PARTHENOS Training και βρείτε υποστηρικτικό υλικό, παρακολουθείστε εκπαιδευτικά βίντεο και διαλέξεις και συμβουλευτείτε τις ειδικά διαμορφωμένες θεματικές ενότητες κατάρτισης για να μάθετε όλα όσα σας ενδιαφέρουν!