Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών CLARIN:EL ως B-Centre από την Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC.

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο CLARIN ERIC συγκροτείται από διάφορους τύπους κέντρων, ανάμεσά τους και τα CLARIN B-centres, ή αλλιώς Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Υποδομής, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα πρόσβαση σε πόρους, υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε μόνιμη βάση. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 24 πιστοποιημένα CLARIN B-Centres.

Μπορείτε να βρείτε και να διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC σχετικά με την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση της Ελληνικής Υποδομής ως B-Centre εδώ.