Το έργο ATRIUM προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε μία πλήρως χρηματοδοτούμενη δράση για διακρατική πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποιον από τους οργανισμούς-εταίρους του έργου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποδομές, δεδομένα, υπηρεσίες, γνώσεις και επίβλεψη από εμπειρογνώμονες κορυφαίων οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την υποστήριξη της έρευνάς τους.

Η δράση TNA (Transnational Access) έχει ως στόχο να υποστηρίξει περίπου 200 ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών προσφέροντάς τους καθοδήγηση, υποστήριξη και πρόσβαση σε γνώσεις, δεδομένα, υπηρεσίες και εργαλεία 14 διαφορετικών φορέων σε όλη την Ευρώπη. Όσοι ερευνητές επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να επισκεφθούν φορείς της κοινοπραξίας του έργου και να εκτελέσουν ένα μικρό ερευνητικό έργο, να παρακολουθήσουν ένα θερινό σχολείο, να λάβουν υποστήριξη για την εκπόνηση της έρευνάς του, κ.λπ.

Υπάρχουν δύο τύποι αιτήσεων:

  • ατομικές αιτήσεις, που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα που προτείνει ο αιτών και είναι συναφές με τις ειδικότητες του οργανισμού υποδοχής.
  • συμμετοχή σε θερινά σχολεία, κατά τα οποία μια ομάδα ερευνητών παρακολουθεί ένα σύνολο προκαθορισμένων μαθημάτων.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή που αποτελείται από εξωτερικούς και εσωτερικούς (του φορέα υποδοχής) αξιολογητές.

Σημαντικό: οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οργανισμό της χώρας τους.

Προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων θα δημοσιεύονται αρκετές φορές τον χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (Μάρτιος 2024 - Δεκέμβριος 2028). Η πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2024 και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα στις 28 Ιουνίου 2024.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς, το περιεχόμενο της δράσης, τις ημερομηνίες των προσκλήσεων, τις προθεσμίες υποβολής, και γενικά όλη τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου εδώ ή στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ.