Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Γλωσσική Τεχνολογία".

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (M.Sc. in Language Technology) στοχεύει στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Επίσης, σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,  κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και στη βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ΕΚ "Αθηνά", Βασίλης Κατσούρος, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Γλωσσική Τεχνολογία σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΙΕΛ εδώ και τρεις δεκαετίες διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει γλωσσικές τεχνολογίες με στόχο την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους πληροφορικής, μηχανικούς και γλωσσολόγους να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την υλοποίηση συστημάτων επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και ανάλυσης δεδομένων φυσικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή με ομιλία, την οπτικοποίηση δεδομένων, τις σύγχρονες τεχνολογίες για πολιτισμικές εφαρμογές, τα συστήματα και τις εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό, τη σχεδίαση και την υλοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.