Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)" στις εξής δύο κατευθύνσεις:

  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
  • Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

Σκοπός του ΔΠΜΣ Data Science and Information Technologies είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής. Οι δύο κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής / ευρωπαϊκής αγοράς. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και αναμένεται να εξελιχθούν όπως τα προηγούμενα χρόνια σεβόμενοι οποιαδήποτε μέτρα υγείας που μπορεί να καταστούν απαραίτητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.