Ο τρόπος εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετασχηματίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή εποχή. Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 και οι περιορισμοί που επέβαλε, δημιούργησαν νέες ανάγκες στην έρευνα και τη διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εισάγοντας νέους τρόπους εργασίας, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για δεκαετίες στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αλλά και αναδεικνύοντας τα κενά που υπάρχουν. Όπως μάλιστα δείχνουν ορισμένες πρώτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, η ετοιμότητα για την αποδοχή ψηφιακών πρακτικών εργασίας φαίνεται να αυξάνεται, όπως επίσης αυξάνεται, η ανάγκη να εμβαθύνουμε στη φύση των ψηφιακών μεθόδων και πρακτικών και στις επιπτώσεις τους στην έρευνα.

Οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι ερευνητικές υποδομές CLARIN:EL για τους γλωσσικούς πόρους και τις γλωσσικές τεχνολογίες και ΔΥΑΣ/ DARIAH-GR για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, με τις οποίες συνδέεται η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, θεραπεύουν την ανάγκη αυτή και διευκολύνουν τον ψηφιακό αυτό μετασχηματισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αντίστοιχα.

Σε αυτό το αναδυόμενο νέο τοπίο, το έργο Ψηφιακό Τοπίο  έρχεται να μελετήσει, εντοπίσει, αναλύσει και χαρτογραφήσει τις τρέχουσες τάσεις στις ψηφιακές πρακτικές εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας, και να υποστηρίξει τη διείσδυση και την εμπέδωση αυτών αξιοποιώντας υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και των συνεργειών της με το CLARIN και το DARIAH. 

Η συλλογή της πληροφορίας θα γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου και ομάδων εστίασης (focus groups), ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα αξιοποιηθεί και στο σχεδιασμό της επόμενης φάσης της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, διασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι επίκαιρες και στην αιχμή της τεχνολογίας. 

Το έργο Ψηφιακό Τοπίο συνιστά Εμβληματική Δράση του ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN, και αναπτύσσεται από το Ερευνητικό Κέντρο "ΑΘΗΝΑ" και την Ακαδημία Αθηνών.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ψηφιακού Τοπίου εδώ και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα και δράσεις!