Το Έργο QUEST - Quality-Established: Testing and application of curation criteria and quality standards for audiovisual, annotated language data, χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF), πραγματοποιεί έρευνα γύρω από την ανάπτυξη και τη χρήση κριτηρίων επιμέλειας και προτύπων ποιότητας για τα επισημειωμένα σώματα κειμένων. 

Η έρευνα είναι ανώνυμη και για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε θα χρειαστεί να αφιερώσετε περισσότερο από 15-20 λεπτά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα και να πάρετε μέρος σε αυτή εδώ.