16-19 Νοέμβριος 2020
Online

Τα Έργα EOSChub, FREYA και SSHOC ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διαμόρφωση του European Open Science Cloud (EOSC) και διοργανώνουν στις 16 με 19 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο: "Realising the European Open Science Cloud - Towards a FAIR research data landscape for the social sciences, humanities and beyond".

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν ερευνητές από τους τομείς των Kοινωνικών και Aνθρωπιστικών Eπιστημών, εμπειρογνώμονες στον τομέα των δεδομένων, χρηματοδότες έρευνας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι ερευνητικών υποδομών, βιβλιοθηκών και αρχείων έρευνας, πάροχοι υπηρεσιών καθώς και το EOSC Ecosystem και τα έργα ESFRI Cluster. Στόχος είναι η ενημέρωσή τους σχετικά με το τι έχει να προσφέρει μέχρι σήμερα το European Open Science Cloud (EOSC) αλλά και πώς μπορεί καθένας από τους παραπάνω να εμπλακεί.

Μέσω διαδραστικών συνεδριών, ειδικών ομάδων και live demo καθώς και μέσω του πρώτου EOSC PROJECTS EXPO θα καλυφθούν οι παρακάτω θεματικές:

  • Πολιτική και διακυβέρνηση δεδομένων
  • Τεχνολογίες και υποδομές
  • Εκπαίδευση και δημιουργία ερευνητικών κοινοτήτων
  • Διαχείριση δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα του Συνεδρίου και την εγγραφή σας σε αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.