03-07 Ιούλιος 2023
Αθληνα, Ελλάδα

Το θερινό αυτό εργαστήριο, που θα λάβει χώρα στο Princeton Athens Center, θα δώσει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών να διερευνήσουν την εφαρμογή θεωριών, μεθόδων και τεχνικών των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών σε δικά τους ερευνητικά θέματα.

Το εργαστήριο διοργανώνεται σε συνεργασία της Έδρας UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, και της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU.

Γλώσσα: Αγγλική

Χρηματοδότηση: Δυνατότητα κάλυψης εξόδων διαμονής και μετακίνησης για συμμετέχοντες εκτός Αθηνών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.