29-30 Νοέμβριος 2018
Αθήνα, Ελλάδα

Το ΕΚ “Αθηνά”, στο πλαίσιο συντονισμού των ευρωπαϊκών έργων OpenAIRE και RDA Europe και της Εθνικής Υπηρεσίας για τα Ερευνητικά Δεδομένα HELIX (ΓΓΕΤ), διοργανώνει την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 διήμερο συμπόσιο για την Ανοικτή Επιστήμη με σκοπό την ενδυνάμωση της επικοινωνίας, των συνεργασιών και της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των ελληνικών οργανισμών, υποδομών και πρωτοβουλιών. 

Οι στόχοι του συμποσίου είναι:

  • Ενημέρωση για τις εθνικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα γύρω από την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα, η κατανόηση θεσμικών και λειτουργικών πολιτικών που τα υποστηρίζουν (OpenAIRE).
  • Διάχυση πρακτικών υλοποίησης διαμοιρασμού, διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης ερευνητικών δεδομένων (Research Data Alliance - RDA).
  • Διερεύνηση διασύνδεσης των εθνικών υποδομών για την έρευνα, στην προετοιμασία της χώρας για μια ισχυρή εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC).

Η πρώτη ημέρα του συμποσίου θα αποτελείται από εισηγήσεις για πολιτικές και υποδομές, με έμφαση στην “ανοικτότητα” υπηρεσιών και διαδικασιών για την έρευνα και τα ερευνητικά δεδομένα. Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη σε ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια για πρακτικές υλοποίησης (hands-on).

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 34, 10447, Αθήνα).

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ μεταβείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα αυτής μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου.

Στα πλαίσια του Συμποσίου έγινε παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL από την Μαρία Γαβριηλίδου, γλωσσολόγο-ερευνήτρια στο ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά".