Μόλις πρόσφατα ενσωματώθηκαν στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL 24 νέοι πόροι που συγκεντρώνουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1989 μέχρι το 2019. Με περισσότερες από 1.000.000 ομιλίες τα τελευταία 30 χρόνια, οι πόροι αυτοί είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμοι σε όλους τους χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL. 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης μέσω του CLARIN:EL έχει πρόσβαση σε:

  • 1 σώμα κειμένων που περιλαμβάνει το σύνολο των πρακτικών από το 1989 έως το 2019
  • 22 σώματα κειμένων που προκύπτουν από την ομαδοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής κατά βουλευτική περίοδο
  • 1 εφαρμογή οπτικοποίησης των δεδομένων από το 1989 έως το 2015

Ανακαλύψτε περισσότερα!