Το "Tour de CLARIN", μία νέα πρωτοβουλία του CLARIN ERIC, ξεκινάει από τον Απρίλιο του 2017, με στόχο να αυξήσει την προβολή των δράσεων των εθνικών δικτύων και να παρουσιάσει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων σε όλο το δίκτυο, αποκαλύπτοντας έτσι τον πλούτο της πανευρωπαϊκής υποδομής CLARIN.

Συνεντεύξεις με εξέχοντες ερευνητές που χρησιμοποιούν ή εργάζονται για την υποδομή CLARIN, παραδείγματα χρήσης της υποδομής καθώς και κάθε σχετική δραστηριότητα συμμετοχής χρηστών θα είναι μόνο μερικές από τις δράσεις της νέας αυτής πρωτοβουλίας του CLARIN ERIC.

Πρώτη στάση: Φινλανδία (Απρίλιος-Μάιος 2017)

Δεύτερη στάση: Σουηδία (Ιούνιος-Ιούλιος 2017)

Τρίτη στάση: Αυστρία (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017)

                                                                                                                       Τέταρτη στάση: Ολλανδία (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017)

                                                                                                                       Πέμπτη στάση: Πολωνία (Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018)

                                                                                                                       Έκτη στάση: Φλάνδρα (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018)

                                                                                                                       Έβδομη στάση: Τσεχία (Απρίλιος-Μάιος 2018)

                                                                                                                       Όγδοη στάση: Ελλάδα (Ιούνιος-Ιούλιος 2018)

                                                                                                                       Ένατη στάση: Λιθουανία (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018)

                                                                                                                       Δέκατη στάση: Εσθονία (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2018)

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!