24 Ιανουάριος 2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργανώνει webinar με θέμα "Γνωριμία της ελληνικής κοινότητας με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα GoTriple για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες", την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 στις 13:00-14:00.

Το EKT αποτελεί βασικό μέλος της κοινοπραξίας των φορέων που έχουν εργαστεί για την ανάπτυξη της πλατφόρμας GoTriple, μιας πολυγλωσσικής πλατφόρμας αναζήτησης και εύρεσης επιστημονικού και ερευνητικού υλικού στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration).

Η παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει από τον Ηρακλή Κατσαλούλη, μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΤ για την ανάπτυξη της πλατφόρμας GoTriple. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες στο webinar θα περιηγηθούν στην πλατφόρμα ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για την δομή της και να γνωρίσουν τις υπηρεσίες  που προσφέρει στους χρήστες της.

H συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, θα πρέπει όμως να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη συλλογή, συσσώρευση και διάχυση του έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου της χώρας, συμμετέχει ενεργά από πολύ νωρίς στο εγχείρημα της Ανοικτής Πρόσβασης, και της Ανοικτής Επιστήμης στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΤ είχε και συνεχίζει να έχει σημαντική συμβολή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας (Open Scholarly Communication).