Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

***** Ζητούμε συγγνώμη εάν λάβετε  το μήνυμα αυτό πολλές φορές. ***** 

Στο πλαίσιο του  έργου ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ - Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN, που υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο "ΑΘΗΝΑ" και την Ακαδημία Αθηνών με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και η Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL, ως εταίροι του Έργου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή έρευνα που διεξάγεται με στόχο την καταγραφή της χρήσης ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 σε αυτήν.  

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/tMXRhfF1fxx75FFT9  

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και οι πληροφορίες που θα δώσετε μέσα από τις απαντήσεις σας θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών της κοινότητας των ερευνητών, των ακαδημαϊκών, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών του χώρου, και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Γλωσσική Τεχνολογία.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ μπορείτε να βρείτε εδώ

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Περισσότερα