Ομάδες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) & Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας (ΤΝΓ)

Data & Media Lab (DM Lab)

Ομάδα ΕΦΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Eργαστήριο Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση

Ομάδα ΤΝΓ

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Ομάδα ΕΦΓ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηματικών Προβλημάτων (NLAMPP LAB)

Ομάδα ΕΦΓ

Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Μετάφρασης & Επεξεργασίας Λόγου (ΕΜΕΛ)

Ομάδα ΕΦΓ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (HILab)

Ομάδα ΕΦΓ

Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας

Ομάδα ΤΝΓ

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας ΟΠΑ

Ομάδα ΕΦΓ

 Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας

Ομάδα ΤΝΓ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ)

Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας & Γλωσσικών Υποδομών

Ομάδα ΕΦΓ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ)