22-03-2019

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (

07-12-2018

Από τον Νοέμβριο του 2018, η Ισλανδία συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το …

06-12-2018

Από τον Οκτώβριο του 2018, η Νότια Αφρική συμμετέχει επίσημα στο CLARIN ERIC ως Παρατηρητής. Τη χώρα θα εκπροσωπεί το …

06-12-2018

Η ερευνητική υποδομή CLARIN:EL, το ανοιχτό δίκτυο αποθετηρίων στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό δράση στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών απέκτησε ένα νέο μέλος:  τo …

02-11-2018

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN παρέχει επιδοτήσεις κινητικότητας σε ερευνητές και προγραμματιστές δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιούν επισ…