24-02-2021

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα των γλωσσικών δεδομένων του παγκόσμιου ιστού Nexus Linguarum σας καλεί να συμμετάσχετε σ…

02-02-2021

Μόλις πρόσφατα, το SSHOC, η Υποδομή νέφους για τη συλλογή δεδομένων και εργαλείων για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επ…

04-08-2020

Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρη…

20-07-2020

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μία επιστημονική ένωση αναγν…