04-08-2020

Στο πλαίσιο ελέγχου και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) προχώρη…

20-07-2020

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μία επιστημονική ένωση αναγν…

17-06-2020

Από τις 23 Μαρτίου το eTranslation, το εργαλείο αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜ…

16-06-2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η …