Η Υπηρεσία Διαμοιρασμού CLARIN:EL δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει, να διαθέτει και να διαμοιράζεται γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL σύμφωνα με τις αρχές διάθεσης και την άδεια που ορίζει ο ίδιος ως πάροχος. Το δικαίωμα αποθήκευσης και διαμοιρασμού πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL έχουν Οργανισμοί που συμμετέχουν ως μέλη στο δίκτυο CLARIN:EL καθώς και ιδιώτες-εγγεγραμμένοι χρήστες, αφού προηγουμένως έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στην Υποδομή CLARIN:EL.

 

Διαμοιρασμός πόρων στο CLARIN:EL