Εγχειρίδια & οδηγοί χρήσης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επιπλέον υποστηρικτικό υλικό για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL και τη λειτουργία της, όπως εγχειρίδια χρήσης, οδηγούς εκμάθησης (video tutorials) καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Εγχειρίδια χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL

Τα εγχειρίδια αυτά παρουσιάζουν τους τύπους των χρηστών της Υποδομής CLARIN:EL, τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες τους, καθώς και τις λειτουργίες της υπηρεσίας τεκμηρίωσης γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του καθενός.

Εγχειρίδια χρήσης για την Υπηρεσία Επισημείωσης CLARIN:EL με το περιβάλλον του WebAnno

Εγχειρίδιο χρήσης για την Υπηρεσία Επισημείωσης Hypothesis