Λίγα λόγια για τη δράση

Η δράση Me, my family & other resources της Υποδομής CLARIN:EL έχει ως στόχο την παρουσίαση ενός επιλεγμένου πόρου κάθε μήνα από τον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL. Παράλληλα με την παρουσίαση του συγκεκριμένου πόρου προβάλλονται και άλλοι πόροι της Υποδομής, οι οποίοι αποτελούν μακρινούς ή κοντινούς συγγενείς του, μέλη δηλαδή μιας οικογένειας με κοινό όνομα.

Οι οικογένειες αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι πόροι (π.χ. θεματική περιοχή, είδος, μέσον, χρονική περίοδο, κτλ.) και μοιάζουν με τις ανθρώπινες, τα μέλη των οποίων μπορεί να ζουν ανεξάρτητα σε διάφορα σημεία του πλανήτη αλλά συναποτελούν έναν ενιαίο ιστό διατηρώντας το καθένα την αυτονομία του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Πού γεννήθηκαν λοιπόν αυτοί οι πόροι και πώς έφτασαν στο CLARIN:EL; Σε ποια οικογένεια θα μπορούσαν να ενταχθούν; Υπάρχουν άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας στην Υποδομή CLARIN:EL και στην Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC;

Μείνετε συντονισμένοι και ανακαλύψτε κάθε μήνα έναν διαφορετικό πόρο, την οικογένειά του και τους στενούς, ή ίσως όχι και τόσο, συγγενείς του!

Μεσαιωνική και Πρώιμη Νέα Ελληνική
Αναρτήθηκε στις: 29-11-2023
Λογοτεχνική Μετάφραση
Αναρτήθηκε στις: 29-09-2023
Κοινοβουλευτικός Λόγος
Αναρτήθηκε στις: 22-06-2023
Εκλογές
Αναρτήθηκε στις: 16-05-2023
Κυψέλη: Γυναικεία Περιοδικά
Αναρτήθηκε στις: 27-03-2023
Εργαλεία Αναγνώρισης Ονοματικών Οντοτήτων
Αναρτήθηκε στις: 30-01-2023
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αναρτήθηκε στις: 15-12-2022
Διδακτικά Βιβλία
Αναρτήθηκε στις: 31-10-2022
Νοηματικές Γλώσσες
Αναρτήθηκε στις: 29-09-2022
Tatoeba
Αναρτήθηκε στις: 07-07-2022
Μουσεία
Αναρτήθηκε στις: 27-05-2022
Ιατρική & Υγεία
Αναρτήθηκε στις: 15-04-2022
Ποίηση
Αναρτήθηκε στις: 23-03-2022

Η δράση Me, my family & other resources στηρίζεται στην ιδέα της πρωτοβουλίας Resource Families της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC, στην οποία συμμετέχει ενεργά η Υποδομή CLARIN:EL έχοντας συνεισφέρει μέχρι σήμερα ένα μεγάλο αριθμό πόρων συνολικά για όλες τις Οικογένειες πόρων του CLARIN ERIC.