Η Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών και το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin) διοργάνωσαν το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL12). Το Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας πραγματοποιείται ανά διετία και είναι αφιερωμένο στη μελέτη και την ανάλυση της ελληνικής γλώσσας από την αρχαία μέχρι τη σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη έμφαση στα πιο πρόσφατα στάδια της εξέλιξής της.

Ιστοσελίδα: http://www.cemog.fu-berlin.de/icgl12

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, έγινε παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.