12-13 Σεπτέμβριος 2023
Βιέννη, Αυστρία

Το 2ο Διεθνές Εργαστήριο με τίτλο: Profiling linguistic knowledge graphs (ProLingKNOWER 2023) θα διεξαχθεί στις 12 με 13 Σεπτεμβρίου 2023 στην Βιέννη, Αυστρία.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν νέες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τα πλαίσια εκείνα μέσα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί μία καταγραφή των βασικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ορίζουν τα Γλωσσικά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (LLD) (σώματα κειμένων, λεξικά, οντολογίες κ.λπ.), καθώς και να αναδειχθούν εργαλεία και διεπαφές χρήστη που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης αναφορικά με την καταγραφή κατηγοριών τέτοιων δεδομένων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου θα αναζητηθούν μεθοδολογίες που βοηθούν στην αποτελεσματική σκιαγράφηση των ιδιαίτερων και βασικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία πραγματικών εφαρμογών διασυνδεδεμένων δεδομένων που αξιοποιούν γλωσσικά δεδομένα, καθώς και περιπτώσεις χρήσης που αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα ή πτυχές που έχουν παραμεληθεί μέχρι σήμερα. Τα οφέλη που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών των Γλωσσικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων δεν βοηθούν μόνο στην κατανόησή τους ή την εύκολη αναζήτηση και εύρεσή τους από τους ενδιαφερόμενους, αλλά παράλληλα ενισχύουν την "κατανάλωσή" τους από τους χρήστες και μας βοηθούν στο να παρακολουθούμε την εξέλιξη των σχετικών συνόλων δεδομένων.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Μαΐου 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.